Yhdessä yritysten puolesta
11.02.2013 11:40

HÄMEEN KAUPPAKAMARIN KANNANOTTO: Lahden keskustan liikenneselvitys

Vesijärvenkadun katkaisu yksityisliikenteeltä, joukkoliikenteen ohjaaminen ohi ja ulos Aleksanterinkadulta sekä bussiterminaalin siirto torilta heikentää kaiken liiketoiminnan edellytyksiä torin seudulla ja koko Aleksanterinkadun varrella, mikä on omiaan johtamaan asiakasvirrat pois kaupungin keskustasta. Suunniteltu malli vähentäisi liiketoiminnan kannattavuusedellytyksiä merkittävästi kaikissa, keskustassa sijaitsevissa kaupan alan, majoitus- ja ravitsemusalan sekä palvelualan liiketoiminnoissa. Mikäli kuluttajien jokapäiväisessä arjessaan tarvitseman päivittäistavarakaupan edellytyksiä keskustassa huononnetaan, keskustan asiakasvirrat ovat vaarassa ratkaisevasti pienentyä ja siten muidenkin alojen liiketoiminnan edellytykset kohtalokkaasti heikentyä.

Hämeen kauppakamari puoltaa vahvasti Lahden keskustan kiireellisimpänä kehittämishankkeena toriparkin toteuttamista. Talousalueen kokonaiskehittämisen kannalta keskustan kehittäminen on tärkeää. Lahden kauppatorin alue on kaupungin kiistaton keskipiste ja luonnollinen kaupungin ydin. Merkittävä virta asiakkaista liikkuu yksityisautoilla, minkä vuoksi keskustan saavutettavuus pitää säilyttää joustavana ja hyvänä. Parkkipaikkojen puuttuminen on jo nyt yksi keskustan kehitystä eniten rajoittavista tekijöistä, mikä osaltaan vääristää asiakasvirtoja pois keskustasta.

Lahden keskustan liikenneselvityksen tavoitteena on tehdä Lahden keskustasta elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja asumisen näkökulmasta houkutteleva ja elinvoimainen. Hämeen kauppakamarin esitys on, että Vesijärvenkadulla ja Aleksanterinkadulla sallitaan jatkossakin joukko- ja huoltoliikenteen lisäksi myös yksityisliikenne. Ratkaisu mahdollistaisi autoilijoiden pääsyn tulevaan toriparkkiin helposti ja luontevasti ja sillä varmistettaisiin toriparkin asiakaspotentiaali ja parkki-investoinnin kannattavuus.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33