Yhdessä yritysten puolesta

Hämeen kauppakamarin edustukset eri yhteisöissä

Hämeen kauppakamarin henkilöstön edustajia on nimetty seuraaviin työryhmiin

 • HAMK ”Urareitti – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys” -hankkeen ohjausryhmän jäsen 1.10.2015-30.9.2018
 • Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen neuvottelukunnan jäsen 2015-2019
 • Hämeen ELY-keskus/Ammattibarometrityöryhmän jäsen
 • Hämeen ELY-keskus/Hämeen työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunnan jäsen 2016-2018
 • Hämeen ELY -keskus/Team Finland Häme -verkoston jäsen
 • Hämeen liitto/HämePro -työryhmän jäsen
 • Hämeen liitto/Tavastia Global -ryhmän puheenjohtaja
 • Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja 2014-2020
 • Hämeenlinnan kaupunki/Myintegration.fi -ohjausryhmän jäsen
 • Hämeenlinnan kaupunki/Renessanssihankkeen ohjausryhmän jäsen
 • Hämeenlinnan seudullinen työllisyystyöryhmä
 • Kanta-Hämeen Kasvupalvelut valmisteluryhmän jäsen
 • Kanta-Hämeen Kasvupolun tuomariston jäsen 2017
 • Kauppakamareiden palvelupoolin (ent. koulutuspooli), kansainvälistymispoolin, jäsenpoolin ja viestintäryhmän jäsen
 • Keskuskauppakamari/Toimitusjohtajaryhmän, Vaalityöryhmän ja SOTE-työryhmän jäsen sekä Venäjä-työryhmän varajäsen
 • Kiipulasäätiön hallintoneuvoston jäsen 2017-2018
 • Koulutuskeskus Salpaus/Työ tekijäänsä kiittää -hankkeen ohjausryhmän jäsen
 • Lahden ammattikorkeakoulun Työelämäsafari -ohjausryhmän puheenjohtaja 2017-2019
 • Lahden kaupungin työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnan jäsen
 • Lahden keskustaeheytys ry:n nimitysvaliokunta
 • Lahden seudun Kasvupolun tuomariston jäsen 2017
 • Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy/Buustia-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja 2017
 • Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy/Suomi100Forumin ohjausryhmän jäsen
 • Liikesivistysrahaston Lahden aluetoimikunnan jäsen
 • Linnan Kehitys Oy/HämeHACK -ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Linnan Kehitys Oy/Russia Business Point -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Linnan Kehitys Oy/Team Finland Hämeen jäsen
 • Oma Hämeen Kasvupalveluryhmän jäsen
 • Opinto- ja rekrytapahtuma Tekijä -Hämeenlinna -ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Opinto- ja rekrytapahtuma Tekijä -Forssa -ohjausryhmän jäsen
 • Päijät-Hämeen johtoryhmän jäsen
 • Päijät-Hämeen liitto/Palvelutori-hankkeen ohjausryhmän jäsen
 • Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsen 2014-2020
 • Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen elinvoima-asiat-työryhmän jäsen
 • Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen MLY-työryhmän jäsen
 • Stage-hankkeen ohjausryhmän jäsen
 • Suomen kasvukäytävän (HHT) neuvottelukunnan jäsen 2013-
 • Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmän jäsen
 • Valion Hämeen eettisen neuvottelukunnan jäsen 2017-2018

 Hämeen kauppakamari on lisäksi valinnut kauppakamarin edustajiksi

 • Keskuskauppakamarin valtuuskunta 2018 toimitusjohtaja Tapani Kiiski (Raute Oyj), toimitusjohtaja Kari Kiiskinen (Heinolan Sahakoneet Oy), toimi­tus­johtaja Mervi Käki (Linnan Kehitys Oy), toimitusjohtaja Jukka Rantanen (Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy), toimitusjohtaja Kari Simolin (Dieffenbacher Panelboard Oy), toimitusjohtaja Pekka Vihma (Vanajanlinna Group Oy), toimitusjohtaja Markku Virtanen (Voglia Oy) ja toimitusjohtaja Olli Vormisto (Osuuskauppa Hämeenmaa).
 • Keskuskauppakamarin hallitus 2018 hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo (Oilon Oy)
 • Keskuskauppakamarin Liikennevaliokunta 2017-2018 toimitusjohtaja Risto Pekola (Pekolan Liikenne Oy)
 • Hämeen liitto, Kanta-Hämeen Liikennejärjestelmätyöryhmän jäsen toimitusjohtaja Risto Pekola (Pekolan Liikenne Oy)
 • Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon varsinaisena jäsenenä 2018-2021 hallituksen puheenjohtaja Kalevi Gran (Tallukka Yhtiöt)
 • Päijät-Hämeen Viljaklusterin johtoryhmän varsinaisina jäseninä elintarvikekaupan edustajina valikoima- ja kehityspäällikkö Niina Toivonen (Osuuskauppa Hämeenmaa) ja kauppias Mikko Puhakka (K-citymarket Lahti Laune)
 • Lahden kaupungin Elinkeinoyhteistyöryhmän jäsen toimitusjohtaja Tapani Kiiski (Raute Oyj)