Yhdessä yritysten puolesta
02.07.2013 08:28

Hämeen kauppakamari on huolestunut ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen vähentämisestä Päijät-Hämeessä

Opiskelijamäärävähennyksiä kohtuullistettiin edellisestä opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta, mutta ei riittävästi. Vähennykset vaarantavat myös nuorisotakuun toteuttamisen Päijät-Hämeessä.

Suurimmat leikkaukset kohdistuvat Koulutuskeskus Salpaukseen (-380) ja Lahden Diakoniasäätiöön (-65).

Koulutuksen aloituspaikkojen perusteena oltava työelämän ja yritysten tarpeet

Ammatillisen toisen asteen koulutus on tällä hetkellä suhteellisen hyvin toimiva koulutuksen osa-alue. Hyvät työelämäyhteydet ovat avainasemassa ammatillisten oppilaitosten koulutustarjooman kehittämisessä. – Hämeen kauppakamari katsoo, että koulutuksen aloituspaikkojen perusteena tulee olla alueen työelämän ja yritysten tarpeet, sanoo Aaltio.

Päijät-Häme on kasvumaakunta, joka samalla kamppailee pitkäaikaisen rakennemuutoksen kourissa. Maakunnan koulutustaso on alhainen ja koulutuksen sekä työpaikkojen ulkopuolelle jäävien nuorten määrä on Päijät-Hämeessä suhteellisesti suurempi kuin muissa maakunnissa. Syrjäytyneiden 15-29 –vuotiaiden nuorten osuus oli Päijät-Hämeessä jo vuonna 2011 Suomen korkein. Koulutuspaikkoja tarvitaan turvaamaan myös aikuiskoulutuksen tarpeet.

Päijät-Hämeessä järjestetään valtakunnallisesti merkittävää koulutusta erityisesti ympäristö-, luonnonvara-, hyvinvointi- ja liikunta- sekä luovilla aloilla. Työ- ja elinkeinoministeriö uskoo Lahden seudun hyötyvän kansallisesta tavoitteesta kasvattaa Suomen clean tech –markkinoita. Tästä syystä Päijät-Hämeen aloituspaikkoja ei tule vähentää varsinkaan em. aloilla.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33