Yhdessä yritysten puolesta
27.11.2015 11:59

Hämeen alueelle uusi HTT-tavarantarkastaja

Hämeen kauppakamarin alueella on nyt 17 hyväksyttyä tavarantarkastajaa (HTT), kun yksi kokelas suoritti hyväksytysti Keskuskauppakamarin HTT-kokeen. ”Kokeen suoritti Hämeenlinnasta Mika Mantere”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Hyväksytyt tavarantarkastajat toimivat arvokkaana apuna riitatilanteissa suorittaessaan puolueettomasti teknisiä arvioita tavaroista ja palveluista. 

HTT-tavarantarkastajat toimivat valvonnan alaisena, puolueettomasti ja tavarantarkastuksen ohjesääntöä noudattaen. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyi 13 kokelaan suoritukset ja yhteensä koko Suomessa on nyt 216 hyväksyttyä tavarantarkastajaa. 

HTT-tarkastuksia teetetään, kun tarvitaan esimerkiksi puolueeton näkemys auton maalauksen asianmukaisuudesta, kylpyhuoneen vedeneristyksen normien mukaisuudesta tai sovitun tuotantolinjan toimintavastaavuudesta. 

“Objektiiviselle asiantuntijanäkemykselle on käyttöä muun muassa kiinteistöjen kuntotarkastuksissa tai erimielisyyksien ennaltaehkäisemisessä. Ulkopuolisen asiantuntijanäkemyksen avulla päästään mahdollisesti uhkaavissa riitatilanteissa usein sovintoon”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies ja tavarantarkastajalautakunnan sihteeri Raisa Harju

Lokakuussa järjestettyyn kokeeseen osallistui 20 kriteerit täyttävää ammattilaista. HTT-tarkastajan pätevyys edellyttää kokeen läpäisemisen lisäksi tutkintoa osaamisalalta sekä sen jälkeen vähintään 10 vuoden työkokemusta. HTT-tarkastuksia tehdään vuosittain hieman alle 1000, eniten rakentamiseen, ajoneuvoihin ja koneisiin liittyen. Tarkastusten tilaajista noin puolet on yrityksiä tai organisaatioita ja puolet kuluttajia. 


Lisätietoja:   
Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju, p. 050 554 2683, raisa.harju@chamber.fi
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
 

http://kauppakamari.fi/tavarantarkastus/
 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 27.11.2015 12:02