Yhdessä yritysten puolesta
12.11.2013 10:46

Hämeen alueelle uusi HTT-tavarantarkastaja

“Koekysymyksiin vastaaminen edellytti sekä oikean HTT-ohjesääntökohdan löytämistä että sen soveltamista esitettyihin esimerkkitapauksiin”, toteaa Ari Honkasalo. ”Kokeeseen pitää valmistautua hyvin ja varata riittävästi aikaa paneutua asioihin ennakkoon.” 

“Tarkastustoiminnan voin aloittaa aikaisintaan vuoden 2014 alusta. Ennen sitä minun pitää käydä Keskuskauppakamarin järjestämässä koulutuksessa sekä antaa oikeudessa tavarantarkastajan vakuutus”, sanoo Honkasalo. 

Ari Honkasalo on rakennusinsinööri ja työskennellyt 17 vuotta korjausrakentamisen asiantuntijatehtävissä. Tällä hetkellä Honkasalo on töissä Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:ssä, jossa hän on myös pääomistajana. 

HTT-tavarantarkastajille ei kuulu tuomarointi

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. He toimivat valvonnan alaisena: ehdottoman puolueettomasti, huolellisesti ja tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen. 

Keskuskauppakamarin lakimies ja tavarantarkastajalautakunnan sihteeri Raisa Harju kertoo, että tavarantarkastuksia tehdään eniten rakentamiseen ja ajoneuvoihin liittyen. Tarkastuksen tilaajista lähes puolet on kuluttajia. Kuluttajaneuvojatkin suosittelevat usein kuluttajia kääntymään tavarantarkastajan puoleen. 

“Osapuolet pääsevät usein asiassa sopuun tarkastuskertomuksen perusteella ja kalliilta oikeudenkäynneiltä voidaan välttyä. Tulee kuitenkin muistaa, että tavarantarkastaja ei saa ohjesäännön mukaan toimia tuomarina eli asettaa osapuolille vastuita ja velvollisuuksia”, Harju huomauttaa. Tavarantarkastajat toimivat asiassa nimenomaan teknisinä asiantuntijoina ja antavat puolueettoman sekä perustellun asiantuntijan näkemyksensä. 

Tällä hetkellä HTT-tarkastajia on Suomessa 201 ja tarkastuksia suoritetaan vuosittain hieman alle 1000. Tarkastustoimeksianto voi koskea esimerkiksi omakotitalon kosteusvaurion selvittämistä, metsäkoneen arvonmääritystä, taloyhtiön ikkunalasien asennusta tai kangaserän soveltuvuutta tuotantokäyttöön. Tavarantarkastusten tilaajia ovat kuluttajat, kunnat, yritykset, vakuutusyhtiöt, pankit ja viranomaiset. Tarkastuskertomuksia käytetään usein oikeudenkäynneissä, joissa tarkastajia kuullaan todistajina. 

Lisätietoja:
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013
Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju, puh. 050 554 2683
HTT-tavarantarkastaja Ari Honkasalo, puh. 045 805 0001 

http://kauppakamari.fi/tavarantarkastus/

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33