Yhdessä yritysten puolesta

Hallitusohjelman linjaukset ovat oikeansuuntaisia

Sipilän hallituksen linjaukset ovat Suomen uudistamisen kannalta myönteisiä. Ne antavat mahdollisuuden julkisen sektorin reformiin, valtion velan taittamiseen ja byrokratian purkamiseen. On kuitenkin tärkeää, että hallitus pyrkii veroasteen alentamiseen – sen ennallaan pitäminen ei riitä. Lisäksi on välttämätöntä, että hallituksella on kasvua tukeva ohjelma myös siltä varalta, että yhteiskuntasopimus ei synny.

Kauppakamarien hallitusohjelmaan liittyvät tavoitteet käsittelevät julkisen sektorin kokoa, verotusta, sääntelyn purkamista, liikenneratkaisuja, koulutusta ja energiaomavaraisuutta. Arvioimme hallitusohjelmaa näiden teemojen osalta.

Kauppakamarien hallitusohjelmaan liittyvät tavoitteet

Hallitusohjelmatavoitteiden eteneminen

Kooste hallitusohjelman toteutumisesta