Yhdessä yritysten puolesta
21.03.2014 11:02

Hallitus ei saa luoda paineita kunnallisveron nostolle

Hallitus päättää maanantaina alkavassa kehysriihessä julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Neuvottelut ovat kuntien kannalta äärimmäisen tärkeät, sillä päätökset vaikuttavat suoraan siihen, joutuvatko kunnat nostamaan kunnallisveroa.

”Julkinen talous on saatava tasapainoon menoja leikkaamalla ja toimintoja tehostamalla. Verotus on jo niin kireällä tasolla, että lisäkorotuksien haitat ovat hyötyjä suuremmat”, Aaltio painottaa.

”Ostovoimaa parannettava verotusta keventämällä”

Kauppakamariryhmä vaati helmikuun alussa, että julkiset menot supistetaan 50 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2020 mennessä. Suomen julkisen sektorin menot ovat kymmenessä vuodessa paisuneet alle 50 prosentista 58 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Stalatuben toimitusjohtaja Jukka Nummen mielestä Suomi on valumassa kummalliseen seuraan. ”Suomea enemmän julkiset menot bruttokansantuotteesta ovat sellaisissa maissa kuin Libya, Tuvalu ja Kiribati. Korkean sosiaaliturvan maissa kuten Ruotsissa ollaan 53 %:ssa ja tehokkaana pidetyssä Saksassa 48 %:ssa, jota kohti Suomen tulee pyrkiä”, toteaa Nummi.

”Suomalaiset ikääntyvät vauhdilla ja paineet kasvaviin sosiaalikustannuksiin kasvavat. Verotusta kiristämällä tätä ei enää voida hoitaa, päinvastoin, nykyisessä taloustilanteessa ostovoimaa tulee ennemmin parantaa verotusta keventämällä, jotta negatiivisten asioiden kierre saadaan katkaistua”, Nummi korostaa.

”Uuden joukkoliikennelain soveltamisen myötä valtio on jo siirtänyt merkittävästi lisäkustannuksia kunnille. Tämä johtaa bussivuorojen vähenemiseen ja lipunhintojen nousuun, jota alv:n uudelleenkorotus entisestään voimistaisi”, sanoo Vekka Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Tapio Vekka

”Kehysriihessä hallituksen pitää keskittyä kuntien velvoitteiden vähentämiseen ja subjektiivisten oikeuksien karsimiseen, jotta kuntien resurssit voitaisiin vapaammin kohdistaa niille, jotka palveluita kipeimmin tarvitsevat. Jotenkin tuntuu, että puheissa tämä tarve jo ymmärretään, mutta silti ministeriöt tuottavat kunnille vain lisävaatimuksia ja tiukentuvia tulkintoja, jotka lisäävät kuntien kustannuksia”, Vekka jatkaa.

Keskuskauppakamari on esittänyt oman kymmenen kohdan kuntoutusohjelman Suomen taloudelle. Toimenpiteet parantaisivat Suomen julkisen talouden tilaa ja vahvistaisivat talouskasvua.

Lue Keskuskauppakamarin kymmenen kohdan kuntoutusohjelma Suomen taloudelle: http://kauppakamari.fi/2014/02/05/kymmenen-kohdan-kuntoutusohjelma-suomen-taloudelle/

Lisätietoja:
Stalatube Oy:n toimitusjohtaja Jukka Nummi, p. 0500 126 014
Vekka Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Tapio Vekka, p. 040 900 0150
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:34