Yhdessä yritysten puolesta

Faktaa vaikuttamisesta

Hämeen kauppakamarin edunvalvonnan ja vaikuttamisen tavoitteet vuonna 2019 ovat

 • Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Hämeessä
  - oppilaitosyhteistyö
  - työperäinen maahanmuutto
 • Yritysten kasvun vahvistaminen
 • Hämeen poikittaisten liikenneväylien tason parantaminen
 • Rautatieliikenteen kehittäminen
  - Pääradan henkilöliikenne
 • Yritysturvallisuuden vahvistaminen
 • Alueellisen vetovoiman vahvistaminen (mm. matkailumarkkinointi)
 • Yritysmyönteinen vaalivaikuttaminen

Hämeen kauppakamarin toimenpiteet vuonna 2019

 • Jäsenyyden vahvistaminen kehittämällä toimintaa yritysten ja julkisten toimijoiden verkostoijana sekä vaikuttamis- ja palvelukanavana
 • Kasvu- ja kansainvälistymistapahtumien järjestäminen
 • Koulutustarjonnan jatkuva uudistaminen yritysten muuttuviin tarpeisiin
 • Hallitus- ja valiokuntatyön tiivistäminen tavoitteena elinkeinoelämän näkökulman määrätietoinen voimistaminen sekä laajempi verkostoituminen
 • Ennakointiosaamisen vahvistaminen yrityksissä

Vaikuttamistyön keskeisimpiä työkaluja ovat valiokuntatyöskentely, toimintasuunnitelma sekä erilaiset selvitykset ja kannanotot. Kauppakamarimme harjoittaa edunvalvontaa myös olemalla aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteistyöryhmissä ja yhteisöissä.

Toimintasuunnitelma on asiakirja, jossa esitellään Hämeen kauppakamarin vuosittaiset edunvalvonnan ja vaikuttamisen teemat ja tavoitteet. Toimintasuunnitelma ohjaa niin hallituksen, valiokuntien kuin kauppakamarin henkilöstön edunvalvontatyötä. Toimintasuunnitelmasta myös jäsenistö, sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja media saavat tietoa kauppakamarin edunvalvonnan ja vaikuttamisen teemoista ja tavoitteista.