Yhdessä yritysten puolesta

Faktaa vaikuttamisesta

Hämeen kauppakamarin edunvalvonnan ja vaikuttamisen tavoitteet vuonna 2018 ovat

  • Yritysten kasvun vahvistaminen
  • Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Hämeessä
  • Hämeen poikittaisten liikenneväylien tason parantaminen
  • Yritysturvallisuuden vahvistaminen
  • Alueellisen vetovoiman vahvistaminen (mm. matkailumarkkinointi)

Hämeen kauppakamarin toimenpiteet vuonna 2018

  • Jäsenyyden vahvistaminen kehittämällä toimintaa yritysten ja julkisten toimijoiden verkostoijana sekä vaikuttamis- ja palvelukanavana
  • Kasvu- ja kansainvälistymistapahtumien järjestäminen
  • Koulutustarjonnan jatkuva uudistaminen yritysten muuttuviin tarpeisiin
  • Hallitus- ja valiokuntatyön tiivistäminen tavoitteena elinkeinoelämän näkökulman määrätietoinen voimistaminen sekä laajempi verkostoituminen
  • Ennakointiosaamisen vahvistaminen yrityksissä (NÄKY)

Vaikuttamistyön keskeisimpiä työkaluja ovat valiokuntatyöskentely, toimintasuunnitelma sekä erilaiset selvitykset ja kannanotot. Kauppakamarimme harjoittaa edunvalvontaa myös olemalla aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteistyöryhmissä ja yhteisöissä.

Toimintasuunnitelma on asiakirja, jossa esitellään Hämeen kauppakamarin vuosittaiset edunvalvonnan ja vaikuttamisen teemat ja tavoitteet. Toimintasuunnitelma ohjaa niin hallituksen, valiokuntien kuin kauppakamarin henkilöstön edunvalvontatyötä. Toimintasuunnitelmasta myös jäsenistö, sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja media saavat tietoa kauppakamarin edunvalvonnan ja vaikuttamisen teemoista ja tavoitteista.