Yhdessä yritysten puolesta
12.12.2017 14:00 - 15:00

Epätyypilliset työsuhteet työn tekemisen uutena muotona

Webinaari

Niin sanottujen epätyypillisten työsuhteiden käyttö on kasvanut työelämässä. Epätyypillisillä työsuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi vuokratyöntekijöitä, tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä sekä osa-aikaisia ja lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Työlainsäädäntö ei riittävän selkeästi säätele epätyypillisissä työsuhteissa sovellettavia ehtoja, minkä johdosta aihealueita koskevat riidat ovat lisääntyneet tuomioistuimissa.

Webinaarissa käsitellään uusinta epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvää oikeuskäytäntöä sisältäen merkittävimmät ennakkotapaukset. Aiheina ovat muun muassa määräaikaisten työntekijöiden uudelleensijoitus- ja koulutusvelvoite, vuokratyöntekijöiden puitesopimukset ja määräaikaisuuden peruste, lisätyön tarjoaminen osa-aikaiselle työntekijälle sekä tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden merkitys arvioitaessa tuotannollis-taloudellisen irtisanomisperusteen olemassaoloa.

Webinaarin asiantuntija Työoikeuden asiantuntija Johanna Uusitalo
Johanna työskentelee työoikeuden asiantuntijana KPMG:n lakipalveluissa. Hänellä on lähes kymmenen vuoden käytännön kokemus työsopimuksiin ja työsuhteisiin liittyvästä päivittäisestä neuvonnasta, lomautus- ja irtisanomismenettelyistä sekä yhteistoimintaneuvotteluista. Johanna avustaa asiakkaitaan myös työsuhderiidoissa tuomioistuimessa. Johanna on toiminut luennoitsijana useissa työoikeuteen liittyvissä tilaisuuksissa.

Osallistu epätyypillisiä työsuhteita käsittelevään maksuttomaan webinaariin, josta saat kattavan tietopaketin epätyypillisiä työsuhteita koskevasta lainsäädännöstä sekä uusimmasta oikeuskäytännöstä. Tervetuloa mukaan!

KPMG Oy Ab
Ari Engblom
Partner, lakipalveluiden johtaja

Lisätietoja: Sari Khrissi, sari.khrissi(at)kpmg.fi

Ilmoittautuminen maksuttomaan webinaariin 11.12.2017 mennessä.

 

Luonut: Paula Ahokanto | Viimeksi muokattu: 07.12.2017 15:39