Yhdessä yritysten puolesta

ATA Carnet - tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin

ATA Carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voit väliaikaisesti viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin

  • näyttelytavaroita
  • ammatinharjoittamisvälineitä
  • kaupallisia tavaranäytteitä

Järjestelmä helpottaa ja yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä ja siihen on liittynyt 73 maata.

Täytä sähköinen ATA carnet -hakemus ohjeen mukaan ja toimita se kauppakamariisi vähintään viisi päivää ennen matkaa. Kauppakamari laatii varsinaisen ATA carnet -tulliasiakirjan lähettämäsi hakemuksen perusteella.

OHJEET ATA CARNET -ASIAKIRJAN HAKEMISESTA:

http://kauppakamari.fi/kansainvaliset-asiat/asiakirjat/ulkomaankaupan-asiakirjat-2/ata-carnet/

Lisää Ata Carnet tulliasiakirjasta ja hakemus myös: http://www.atacarnet.fi/